JM DOM Nieruchomości 
Joanna Wiśniewska
ul. Hetmańska 1
58-316 Wałbrzych

tel. 607 212 315 
nieruchmosci.jmdom@gmail.com