"JM DOM" Dolnośląskie Centrum Obrotu Nieruchomościami
ul. Główna 9/19
58-309 Wałbrzych

tel. 74 666 09 19
tel. 607 212 315
biuro@jmdom.pl