"JM DOM"
ul. Główna 9/19
58-309 Wałbrzych

tel. 74 666 09 19
biuro@jmdom.pl